De Stichting Hart voor Hoorn werkt met vrijwilligers en is voor al haar activiteiten afhankelijk van de financiële steun van donateurs die ons werk een warm hart toedragen. Ook u kunt ons werk steunen door een gift over te maken op:

             IBAN:  NL23 RABO 0101 1989 65
             t.n.v. Stichting Hart voor Hoorn

Indien u dat wilt kunt u aangeven of uw gift bestemd is voor een specifiek project.

Wij zijn door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw giften veelal aftrekbaar zijn voor de belasting.