Je zou dus kunnen zeggen dat Hart voor Hoorn een hulpverleningsorganisatie is met een christelijke identiteit en levensbeschouwing. Dit betekent nadrukkelijk niet dat de hulpverlening zich alleen richt op christenen of dat je gelovig moet zijn om in aanmerking te komen voor onze hulp of om mee te doen met de activiteiten die we organiseren. De hulpverlening die we aanbieden is voor allen die bij ons aankloppen en die deel uit maken van de doelgroep van het betreffende programma. Iedereen is welkom, jong en oud, gelovig, niet gelovig, anders-gelovig, allochtoon of autochtoon, etc.

Soms vragen mensen ons waarom we dit werk doen. Het beste antwoord wat we hierop kunnen geven is eenvoudig weg: "Omdat je het waard bent!"

Kijk eens rond op onze website om te ontdekken wie we zijn en wat we doen. Uiteraard ben je ook van harte welkom om eens langs te komen!