Stichting Hart voor Hoorn is ontstaan als een initiatief van Christengemeente De Hoorn. Binnen deze kerk groeide meer en meer het verlangen om niet alleen actief te zijn binnen de muren van de kerk, maar om ook daarbuiten betrokken te zijn bij wat er leeft in de samenleving. Een kerk is er niet alleen voor de leden van die kerk, maar ook om een helpende hand te bieden aan ieder die op onze weg komt en onze steun nodig heeft. Deze steun kan betrekking hebben op ieder gebied van het leven. Dit kan dus gericht zijn op praktische hulp, maar ook op geestelijke nood. Om handen en voeten te geven aan dit verlangen werd in 2013 de stichting Hart voor Hoorn in het leven geroepen.

Wij vinden onze motivatie en inspiratie in de woorden van het evangelie. We lezen daar de opdracht om mensen die het nodig hebben eten te geven en te kleden. Op deze manier willen we mensen in soms uitzichtloze situaties weer HOOP geven op een betere toekomst. Ook in de manier waarop we met elkaar omgaan baseren we ons op normen en waarden zoals wij die vinden in de bijbel. De cultuur die wij nastreven omschrijven we niet alleen met HOOP, maar ook met woorden als GELOOF en LIEFDE.
HOOP, omdat we niet geloven in hopeloze gevallen en hopeloze situaties. GELOOF, omdat wij geloven dat ieder mens van waarde is. LIEFDE, omdat échte bewogenheid en betrokkenheid de enige drijfveer is die zorgt dat we er ook echt kunnen zijn voor degenen die op onze weg komen.