CORONA EN VERHUIZING 
VANWEGE CORONA EN ONZE VERHUIZING IS DE KLEDNGBANK MOMENTEEL NIET GEOPEND. ZODRA WE MEER WETEN OVER DE NIEUWE LOCATIE EN OPENINGSTIJDEN ZULLEN WE U HIEROVER INFORMEREN VIA DEZE WEBSITE EN ONZE FACEBOOKPAGINA.


Wie zijn wij?

Stichting Hart voor Hoorn is ontstaan als een initiatief van Christengemeente De Hoorn. Binnen deze kerk groeide meer en meer het verlangen om niet alleen binnen de muren van de kerk actief te zijn, maar ook daarbuiten betrokken te zijn bij wat er leeft in de samenleving. Een kerk is er niet alleen voor degenen die lid zijn van die kerk, maar ook om een helpende hand te bieden aan allen die op onze weg komen en onze steun nodig hebben. Deze steun kan betrekking hebben op allerlei gebieden van het leven en kan dus gericht zijn op praktische zowel als meer geestelijke nood. Om uitdrukking te geven aan die maatschappelijke verantwoordelijkheid werd in 2013 Stichting Hart voor Hoorn in het leven geroepen.

De oorsprong van deze stichting ligt dus in de kerk. Dit betekent dat wij onze motivatie en inspiratie voor hulpverlening vinden in de woorden van het evangelie. Tevens geloven wij dat het van groot belang is dat wij onze hulpverlening baseren op normen en waarden zoals wij die vinden in de bijbel. Degenen die betrokken zijn bij de hulpverlening zijn in de meeste gevallen ook aangesloten bij de kerk. Je zou dus kunnen zeggen dat Hart voor Hoorn een hulpverleningsorganisatie is met een christelijke identiteit en levensbeschouwing.

 

Voor wie?

Dit betekent nadrukkelijk niet dat de hulpverlening zich richt op christenen of dat je gelovig moet zijn om in aanmerking te komen voor onze hulp of om mee te doen met de activiteiten die we organiseren. De hulpverlening die we aanbieden is voor allen die bij ons aankloppen en die deel uit maken van de doelgroep van het betreffende programma. Iedereen is welkom, jong en oud, gelovig, niet gelovig, anders-gelovig, allochtoon of autochtoon, etc.

Soms vragen mensen ons waarom we dit werk doen. Het beste antwoord wat we hierop kunnen geven is eenvoudig weg: "Omdat je het waard bent!"